V srpnu 2017 byl Evropskou komisí pro kontrolu léčiv (EMA) povolen ve všech indikacích originálního léčiva adalimumabu jeho první biosimilární analog, jenž je označen symbolem SB5. Do široké klinické praxe byl zaveden prakticky okamžitě, a to po vypršení ochranného patentu originálního léčiva, dne 10. října 2018. Povolení prvního biosimilárního adalimumabu SB5 předcházel dlouhodobý a komplikovaný proces vedoucí k průkazu tzv. biosimilarity.

Číst dál: První biosimilární...

Souhrn

Redukce hmotnosti je cesta ke zlepšení komorbidit a snížení rizikových faktorů, vždy vyžaduje komplexní ale i individuální přístup. Přípravky určené k léčbě obezity spolu se změnou životního stylu jsou určeny pro ty, u kterých dietní opatření a pohybová aktivita nejsou dostatečně efektivní. Farmakoterapie je doporučena u pacientů s body mass indexem (BMI) ≥ 27 spolu s přidruženými komorbiditami nebo u BMI ≥ 30.

Číst dál: Novinky ve farmakoterapii...

Metotrexát (MTX) – analog kyseliny listové blokující aktivitu enzymu dihydrofolátreduktázy a zabraňující tvorbě tetrahydrofolátu – byl zaveden do klinické praxe v roce 1955. Znemožnění syntézy některých nukleotidů (thimin) a zásah do výstavby nukleových kyselin u rychle se dělících (nádorových) buněk byly po řadu desetiletí využívány jako základ léčby u některých hemoblastóz a u solidních nádorů. Až mnohem později využili revmatologové, dermatologové a neurologové také imunosupresivní efekt MTX.

Číst dál: Metotrexát – znovu objevený...

Úvod

Nejúčinnějším terapeutickým postupem v léčbě a profylaxi acidopeptických chorob je inhibice aktivity protonové pumpy. Esomeprazol je S-izomerem omeprazolu a jeho podání blokuje kyselou žaludeční sekreci prostřednictvím ireverzibilní inhibice H+/K+ ATPázy v sekrečních kanálcích parietální buňky.

Číst dál: Esomeprazol – S-izomer...

Probiotika jsou živé mikroorganizmy udržující intestinální mikrobiální homeostázu, jako léky jsou využitelné v různých indikacích, nejčastěji v terapii onemocnění trávicí trubice. Jejich vývoj a následná výroba jsou poměrně náročné, protože musí mít původ v trávicím traktu člověka, nesmí být patogenní ani toxické pro lidský organizmus a po uvolnění z lékové formy musí být stabilní, tedy rezistentní k žaludečním a žlučovým kyselinám, proteolytickým enzymům a lyzozymu. Preparát VSL#3 se od celé řady probiotických preparátů dostupných na trhu v ČR liší v mnoha parametrech, ze kterých vyplývá reálná a ověřená efektivita hned v několika terapeutických indikacích.

Číst dál: VSL#3 – první vysoce...

Úvod

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA – ursodeoxycholic acid) je látka přírodního původu, byla používána jako hlavní složka sušené žluči čínského černého medvěda již v tradiční čínské medicíně [1–4]. Na základě medicíny založené na důkazech se UDCA používá asi 30 let. Je to hydrofilní žlučová kyselina (ŽK), fyziologicky přítomná v malém množství i v lidské žluči [5]. Schválenými indikacemi použití UDCA v ČR jsou

Číst dál: Ursodeoxycholová kyselina