Rifaximin nemá vliv na hemodynamiku u dekompenzované cirhózy – randomizovaná, dvojitě zaslepená,  placebem kontrolovaná studie

Efektivita sulindacu a erlotinibu v porovnání s placebem u duodenální neoplazie při familrní adenomatózní polypóze – randomizovaná studie

Účinnost a bezpečnost léčby elbasvir/grazoprevir a sofosbuvir/pegylovaný interferon/ribavirin –  randomizovaná kontrolovaná studie fáze III

Číst dál: Novinky ze zahraničních...

Epclusa® (výrobce Gilead Sciences, USA) je fixní kombinace sofosbuviru (SOF) 400 mg (inhibitor RdRp (RNA-dependent RNA polymerase), produktu NS5B) a velpatasviru (VEL) 100 mg (inhibitor kofaktoru polymerázy, produktu NS5A) v jedné tabletě [1]. Standardní dávkování ve všech dále diskutovaných režimech a indikacích je jedna tableta každých 24 hod.

Číst dál: Kombinace sofosbuviru a...

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA – ursodeoxycholic acid) byla objevena před cca 90 lety jako hlavní složka sušené žluči čínského černého medvěda, která byla používána v tradiční čínské medicíně již v dynastii Tang (618–907) [1,2], na základě Evidence-based medicine (EBM) se UDCA používá asi 30 let. UDCA je hydrofilní žlučová kyselina (ŽK) fyziologicky přítomná v malém množství i v lidské žluči, tvoří asi její 4 % [3]. Hlavními ŽK jsou kyselina cholová (CA – cholic acid), chenodeoxycholová (CDCA – chenodeoxycholic acid), v mnohem menší míře jsou pak ve žluči zastoupeny kyseliny glykocholová, taurocholová, litocholová, deoxycholová (DCA – deoxycholic acid) a UDCA (obr. 1).

Číst dál: Ursodeoxycholová kyselina

Rychlý vývoj nových perorálních léčivých látek pro léčbu viru hepatitidy C  (HCV) vedl k rozvoji kombinované bezinterferonové léčby. Tento pokrok způsobil významný pokles incidence a závažnosti nežádoucích účinků a zjednodušení léčebných režimů vedoucích k vyšší adherenci k léčbě. Kombinované režimy obsahující jen perorální přímo působící antivirotika prokázaly vysokou účinnost a bezpečnost.

Číst dál: Olysio® (simeprevir)

Střevní mikroflóra představuje obrovský a velmi dynamický systém, který je složen z 10násobného počtu mikrobiot, než je počet všech eukaryotických buněk v celém lidském těle. Bakteriální flóra vytváří asi 1–2 kg střevního obsahu a je tvořena asi z 400–500 bakteriálních druhů, jejichž celková metabolická aktivita se vyrovná metabolické činnosti jater. Více než 60 % druhů bakterií nebylo ještě prozkoumáno, protože jsou nekultivovatelné v běžných podmínkách. V posledních letech se potvrdilo, že bakteriální střevní flóra má velmi důležité účinky na trávicí pochody, stimulaci imunitního systému, udržení střevní bariérové funkce a výživu sliznice trávicí trubice.

Číst dál: Mutaflor® – Escherichia coli...