Úvod

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater a celosvětově postihuje asi 170 mil. lidí [1]. HCV je malý, obalený virus z čeledi Flaviviridae, je popsáno celkem šest genotypů [2,3]. Celosvětová prevalence infekce HCV se pohybuje v běžné populaci kolem 2,8 % [4].

Číst dál: GLECAPREVIR A PIBRENTASVIR v...

Úvod

Trojkombinační léčba paritaprevirem potencovaným ritonavirem spolu s ombitasvirem a dasabuvirem (3D kombinace, 3D režim) je určena k léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1, v kombinaci s ribavirinem (RBV) u subtypu viru 1a [1,2]. Dvojkombinace ombitasviru s ritonavirem potencovaným paritaprevirem je indikována k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) u pacientů s genotypem 4 [1]. Cílem sdělení je seznámit čtenáře s mechanizmem účinku této protivirové trojkombinace a účinností léčby u pacientů s genotypem 1.

Číst dál: PARITAPREVIR/RITONAVIR,...

Úvod

Idiopatické střevní záněty (IBD – inflammatory bowel disease), tedy Crohnova choroba (CD – Crohn’s disease) a ulcerózní kolitida (UC – ulcerative colitis), jsou chronická zánětlivá onemocnění trávicí trubice postihující přibližně 0,5 % naší populace. Jedná se o nemoci medikamentózně a chirurgicky nevyléčitelné, a cílem medikamentózní léčby je proto dosažení a udržení klidového stadia (remise) a minimalizace vlivu onemocnění na kvalitu života pacientů.

Číst dál: VEDOLIZUMAB

Rifaximin snižuje počet a závažnost slizničních lézí spojených s užíváním nesteroidních antiflogistik

Randomizovaná studie hodnotící zda léčba založená na měření portálního tlaku s cílem zabránit recidivě variclního krvácení zlepšuje přežití u pacientů s cirhózou

Číst dál: Novinky ze zahraničních...

Charakteristika

Rifaximin je širokospektré, nevstřebatelné, perorální antibiotikum působící proti grampozitivním a gramnegativním aerobním i anaerobním bakterm v trávicí trubici. Jde o látku odvozenou od rifamycinu kondenzací 2-aminopyridinového derivátu s bromorifamycinem S [1].

Číst dál: Rifaximin

Účinnost inhibitoru transportéru žlučových kyselin v ileu GSK2330672 na pruritus  u primární bilrní cholangitidy – dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná,  crossover studie fáze 2a

Účinnost indukční a udržovací terapie vedolizumabem u pacientů s ulcerózní kolitidou  bez ohledu na předchozí léčbu anti-TNF

Studie efektu vápníku a vitaminu D v prevenci kolorektálních adenomů

Rozdíl v asociaci s celkovým přežíváním pacientů s kolorektálním karcinomem mezi užíváním Aspirinu a jiných inhibitorů agregace krevních destiček

Číst dál: Novinky ze zahraničních...