Důvodem těchto upozornění je závažné riziko respirační deprese, kómatu a smrti při souběžném užívání léčivých přípravků obsahujících tyto léčivé látky.

Doporučený text k implementaci vychází ze schválených informací v nedávno ukončené WS proceduře pro léčivé přípravky obsahující zolpidem, které jsou nyní extrapolovány na přípravky obsahující benzodiazepiny nebo jim podobné látky a opioidy. Text se nevztahuje na léčivé přípravky určené pro emergentní stavy.

Podrobněji viz webové stránky SÚKL: http://www.sukl.cz/leciva/aktualizace-informaci-o-pripravku-u-pripravku-obsahujicich-17?lang=1&ref=m&source=email&utm_source=novinky_emailem&utm_medium=email&utm_campaign=nove_clanky nebo zprávu CMDh v originálním znění: http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Advice_from_CMDh/CMDh_372_2018_Rev0_02_2018.pdf

 

Zdroj: EMA, terapie.digital