Výbor pro posuzování rizik (PRAC) při Evropské lékové agentuře (EMA) stále přehodnocuje užívání docetaxelu, jelikož ve Francii byly nahlášeny případy neutropenické kolitidy u nemocných užívají- cích tento přípravek pro operabilní karcinom prsu.

Neutropenická kolitida je známým a vzácným nežádoucím účinkem docetaxelu – postihuje nejvýše několik z 10 000 léčených pacientů. Průběžná data zjištěná za dva roky přehodnocování neprokázala vzestup frekvence výskytu tohoto nežádoucího účinku. Nyní probíhá pečlivé hodnocení všech dostupných údajů a po jeho ukončení bude zveřejněn závěr.

Během probíhajícího přezkumu EMA doporučuje nadále předepisovat docetaxel dle platných doporučení včetně detailních doporučení pro prevenci a zvládání neutropenické kolitidy.

Zdroj: EMA, (red)