Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejňuje všechny padělané a nelegální léky, které zajistil nebo následně laboratorně analyzoval, a to na webových stránkách informační kampaně www.nebezpecneleky.cz.

Nyní tuto svou aktivitu rozšířil o zveřejňování webových stránek, na nichž jsou kromě padělků a nelegálních přípravků nabízeny také (zejména) doplňky stravy, kterým jsou neoprávněně přisuzovány léčebné vlastnosti, a přípravky bez ověřené kvality, účinnosti a bezpečnosti, které mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví. K účinnějšímu postihu těchto subjektů nemá pravomoci. „Setkáváme se s různými přípravky, které slibují rychlou léčbu závažných onemocnění nebo také detoxikaci organismu či zbavení se parazitů," uvádí ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta a dodává: „Cena je zpravidla značně přemrštěná a po prozkoumání složení lze v řadě případů konstatovat, že se jedná o doplněk stravy či kosmetiku, tedy o výrobek bez jakýchkoli léčebných účinků."

SÚKL upozorňuje, že jeho možnosti při obdržení podnětů na prošetření takových výrobků jsou značně omezené – na webových stránkách e-shopu nebývá uveden jakýkoli identifikační údaj prodejce či výrobce, chybí subjekt, který by tyto podklady na vyžádání SÚKL předložil, a selhávají i pokusy najít odpovědné subjekty například prostřednictvím kontrolního nákupu nebo pátráním po osobách, jež mají registrované příslušné internetové adresy (často anonymně v zahraničí, zvláště ve třetích zemích, např. v Panamě či USA). Za „lékaře“ či jiné „odborníky“ prezentující své odborné názory a zkušenosti s výrobkem bývají vydávány fiktivní osoby a použité fotografie jsou ilustrační.

„SÚKL je v takovýchto situacích se svými pravomocemi v rámci stávajícího legislativního nastavení v dosti bezvýchodném postavení. I z tohoto důvodu se rozhodl na takové webové stránky upozorňovat, varovat spotřebitele před případným nákupem a upozorňovat na možná rizika, zdravotní i ekonomická," píše SÚKL v tiskové zprávě.

Převzato z AM Review.