Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil injekčně aplikovatelnou radioaktivní diagnostickou látku Axumin (Blue Earth Diagnostics) pro použití při pozitronové emisní tomografii (PET) u mužů s podezřením na rekurenci karcinomu prostaty. Toto podezření musí vycházet z nálezu zvýšených koncentrací prostatického specifického antigenu (PSA) po předchozí léčbě.

Číst dál: Inovace pro lepší detekci...

 

Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil používání daklizumabu (Zinbryta, Biogen) v léčbě dospělých osob s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). Jedná se o dlouhodobě působící lék, který si pacient sám injekčně aplikuje jednou měsíčně.

Číst dál: Daklizumab v USA proti...

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil rozšíření indikací golimumabu (Simponi, MSD). Kombinace golimumabu 50 mg, podávaného injekčně jednou měsíčně, vždy ke stejnému datu, a metotrexátu (MTX) bude moci být nově používána u dětských pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou (pJIA).

Číst dál: Rozšíření indikací golimumabu

 

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil schválení fixní kombinace elbasvir/grazoprevir 50 mg/100 mg (Zepatier, MSD, v USA a Kanadě Merck) pro léčbu dospělých pacientů s chronickou virovou hepatitidou C (HCV). Příznivé stanovisko CHMP nyní posoudí Evropská komise (EK).

Číst dál: Nová fixní kombinace proti...

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podle svého vyjádření v poslední době v ČR zaznamenal zvýšenou propagaci intravenózní léčby vysokými dávkami vitaminu C (tj. kolem 1g/kg tělesné hmotnosti denně). Tato léčba je propagátory cílena zejména na onkologické pacienty pro své údajné cytotoxické působení na nádorové buňky a je prezentována také jako „netoxická chemoterapie“ či léčba, která zlepšuje prognózu přežití a kvalitu života onkologicky nemocných.

SÚKL zdůrazňuje, že takové závěry však nejsou dosud dostatečně podloženy a účinnost i bezpečnost vysokých dávek vitaminu C je zatím ověřována jen na úrovni klinických hodnocení.

Číst dál: Účinnost vysokých dávek...