Charakteristika

Rifaximin je širokospektré, nevstřebatelné, perorální antibiotikum působící proti grampozitivním a gramnegativním aerobním i anaerobním bakterm v trávicí trubici. Jde o látku odvozenou od rifamycinu kondenzací 2-aminopyridinového derivátu s bromorifamycinem S [1].

Účinnost inhibitoru transportéru žlučových kyselin v ileu GSK2330672 na pruritus  u primární bilrní cholangitidy – dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná,  crossover studie fáze 2a

Účinnost indukční a udržovací terapie vedolizumabem u pacientů s ulcerózní kolitidou  bez ohledu na předchozí léčbu anti-TNF

Studie efektu vápníku a vitaminu D v prevenci kolorektálních adenomů

Rozdíl v asociaci s celkovým přežíváním pacientů s kolorektálním karcinomem mezi užíváním Aspirinu a jiných inhibitorů agregace krevních destiček

Rifaximin nemá vliv na hemodynamiku u dekompenzované cirhózy – randomizovaná, dvojitě zaslepená,  placebem kontrolovaná studie

Efektivita sulindacu a erlotinibu v porovnání s placebem u duodenální neoplazie při familrní adenomatózní polypóze – randomizovaná studie

Účinnost a bezpečnost léčby elbasvir/grazoprevir a sofosbuvir/pegylovaný interferon/ribavirin –  randomizovaná kontrolovaná studie fáze III

Epclusa® (výrobce Gilead Sciences, USA) je fixní kombinace sofosbuviru (SOF) 400 mg (inhibitor RdRp (RNA-dependent RNA polymerase), produktu NS5B) a velpatasviru (VEL) 100 mg (inhibitor kofaktoru polymerázy, produktu NS5A) v jedné tabletě [1]. Standardní dávkování ve všech dále diskutovaných režimech a indikacích je jedna tableta každých 24 hod.

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA – ursodeoxycholic acid) byla objevena před cca 90 lety jako hlavní složka sušené žluči čínského černého medvěda, která byla používána v tradiční čínské medicíně již v dynastii Tang (618–907) [1,2], na základě Evidence-based medicine (EBM) se UDCA používá asi 30 let. UDCA je hydrofilní žlučová kyselina (ŽK) fyziologicky přítomná v malém množství i v lidské žluči, tvoří asi její 4 % [3]. Hlavními ŽK jsou kyselina cholová (CA – cholic acid), chenodeoxycholová (CDCA – chenodeoxycholic acid), v mnohem menší míře jsou pak ve žluči zastoupeny kyseliny glykocholová, taurocholová, litocholová, deoxycholová (DCA – deoxycholic acid) a UDCA (obr. 1).