Probiotika jsou živé mikroorganizmy udržující intestinální mikrobiální homeostázu, jako léky jsou využitelné v různých indikacích, nejčastěji v terapii onemocnění trávicí trubice. Jejich vývoj a následná výroba jsou poměrně náročné, protože musí mít původ v trávicím traktu člověka, nesmí být patogenní ani toxické pro lidský organizmus a po uvolnění z lékové formy musí být stabilní, tedy rezistentní k žaludečním a žlučovým kyselinám, proteolytickým enzymům a lyzozymu. Preparát VSL#3 se od celé řady probiotických preparátů dostupných na trhu v ČR liší v mnoha parametrech, ze kterých vyplývá reálná a ověřená efektivita hned v několika terapeutických indikacích.

Úvod

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA – ursodeoxycholic acid) je látka přírodního původu, byla používána jako hlavní složka sušené žluči čínského černého medvěda již v tradiční čínské medicíně [1–4]. Na základě medicíny založené na důkazech se UDCA používá asi 30 let. Je to hydrofilní žlučová kyselina (ŽK), fyziologicky přítomná v malém množství i v lidské žluči [5]. Schválenými indikacemi použití UDCA v ČR jsou

Úvod

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater a celosvětově postihuje asi 170 mil. lidí [1]. HCV je malý, obalený virus z čeledi Flaviviridae, je popsáno celkem šest genotypů [2,3]. Celosvětová prevalence infekce HCV se pohybuje v běžné populaci kolem 2,8 % [4].

Úvod

Trojkombinační léčba paritaprevirem potencovaným ritonavirem spolu s ombitasvirem a dasabuvirem (3D kombinace, 3D režim) je určena k léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1, v kombinaci s ribavirinem (RBV) u subtypu viru 1a [1,2]. Dvojkombinace ombitasviru s ritonavirem potencovaným paritaprevirem je indikována k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) u pacientů s genotypem 4 [1]. Cílem sdělení je seznámit čtenáře s mechanizmem účinku této protivirové trojkombinace a účinností léčby u pacientů s genotypem 1.

Úvod

Idiopatické střevní záněty (IBD – inflammatory bowel disease), tedy Crohnova choroba (CD – Crohn’s disease) a ulcerózní kolitida (UC – ulcerative colitis), jsou chronická zánětlivá onemocnění trávicí trubice postihující přibližně 0,5 % naší populace. Jedná se o nemoci medikamentózně a chirurgicky nevyléčitelné, a cílem medikamentózní léčby je proto dosažení a udržení klidového stadia (remise) a minimalizace vlivu onemocnění na kvalitu života pacientů.

Rifaximin snižuje počet a závažnost slizničních lézí spojených s užíváním nesteroidních antiflogistik

Randomizovaná studie hodnotící zda léčba založená na měření portálního tlaku s cílem zabránit recidivě variclního krvácení zlepšuje přežití u pacientů s cirhózou