Není mnoho informací o tom, zda je současná hormonální antikoncepce spojena se zvýšeným rizikem karcinomu prsu. V této dánské studii autoři vyhodnotili souvislost mezi užíváním hormonální antikoncepce a rizikem vzniku invazivního karcinomu prsu.

Výzkum zahrnul všechny ženy v Dánsku ve věku 15–49 let, které neměly karcinom nebo žilní tromboembolizmus, a které nebyly léčeny pro neplodnost. Informace byly získány z celostátních zdravotnických registrů. Mezi 1,8 milionem žen, které byly sledovány v průměru 10,9 roku (celkem 19,6 milionu osobolet), se vyskytlo 11 517 případů karcinomu prsu. Ve srovnání se ženami, které nikdy neužívaly hormonální antikoncepci, bylo relativní riziko vzniku karcinomu prsu mezi všemi stávajícími a nedávnými uživatelkami hormonální antikoncepce 1,20 (95% CI 1,14–1,26). Toto riziko se zvýšilo z 1,09 (95% CI 0,96–1,23) při užívání méně než 1 rok na 1,38 (95% CI 1,26–1,51) při více než 10 letech užívání (p = 0,002) hormonální antikoncepce. Po přerušení hormonální antikoncepce bylo riziko karcinomu prsu stále vyšší u žen, které užívaly hormonální antikoncepci po dobu 5 let a více, než u žen, které hormonální antikoncepci neužívaly vůbec. Odhady rizik související se současným nebo nedávným užíváním různých perorálních kombinací (estrogen-progestin) antikoncepce se pohybovaly mezi 1,0 a 1,6. Ženy, které měly implantováno intrauterinní tělísko pouze s progestinem, měly také vyšší riziko karcinomu prsu než ženy, které nikdy hormonální antikoncepci neužívaly (relativní riziko 1,21; 95% CI 1,11–1,33). Celkový absolutní nárůst karcinomu prsu diagnostikovaný mezi uživatelkami jakékoli hormonální antikoncepce byl 13 (95% CI 10–16) na 100 000 osobolet nebo přibližně 1 karcinom prsu na každých 7 690 žen užívajících hormonální antikoncepci po dobu 1 roku. Riziko vzniku karcinomu prsu tak bylo vyšší u žen, které v současnosti nebo nedávno užívaly hormonální antikoncepci, než u žen, které nikdy hormonální antikoncepci neužívaly, a toto riziko stoupalo s dobou užívání; zvýšení absolutního rizika však bylo dle autorů malé.

Zdroj: N Engl J Med 2017; 377 (23): 2228–2239. doi: 10.1056/NEJMoa1700732.

Orig: Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC et al. Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer