Metastázy do skeletu jsou významnou příčinou morbidity a mortality pacientů s nádory. Základem systémové léčby zaměřené na kostní postižení jsou v současnosti bisfosfonáty a denosumab. bisfosfonáty jsou malé molekuly, denosumab monoklonální protilátka. Ve většině klinických indikací se prokázala terapeutická superiorita denosumabu oproti nejúčinnějšímu z bisfosfonátů – kyselině zoledronové. Denosumab má v současnosti nezastupitelné místo u nemocných s poškozením nebo ohrožením funkcí ledvin, u nichž jsou intravenózní bisfosfonáty kontraindikovány, avšak prospěch z jeho podání mají díky vyšší účinnosti všichni pacienti s kostní nádorovou chorobou.

Již 10 let, respektive 8 let v České republice, mohou lékaři předepisovat svým pacientům s diagnózou diabetes mellitus 2. typu (DM2) účinné antidiabetikum sitagliptin (Januvia). Podle informací uveřejněných na listopadovém Kongresu ambulantní diabetologie v Poděbradech diabetologové celosvětově vystavili již více než 98 milionů receptů. Sitagliptin, který patří do skupiny inhibitorů DPP-4, je díky svým léčebným účinkům a minimu nežádoucích účinků považován za lék, který změnil tvář nejen české moderní diabetologie.