Zasažení plic je příčinou 35 % všech úmrtí na systémovou sklerodermii (SSc). Významnou událost proto představuje fakt, že od září lze v léčbě systémové sklerodermie s intersticiálním plicním postižením (SSc-ILD) používat nintedanib (Ofev, Boehringer), antifibrotikum, které se již osvědčilo při podávání u idiopatické plicní fibrózy (IPF) jako farmakoterapie prokazatelně zpomalující progresi onemocnění.

GLORIA-AF patří mezi největší celosvětové registry zkoumající užívání perorálních antitrombotik v každodenní klinické praxi. První údaje získané od 2 932 pacientů, kterým byla nově diagnostikována nevalvulární fibrilace síní (NVFS), byly představeny návštěvníkům letošního kongresu European Society of Cardiology v Římě, Itálie, v sekci příznačně nazvané „hotlines registrů“. Doplnily rozsáhlý objem poznatků o dobré bezpečnosti a účinnosti dabigatranu etexilátu (Pradaxa, Boehringer) na snížení rizika cévních mozkových příhod (CMP).

Nová léková forma adalimumabu (Humira 40 mg/0,4 ml, AbbVie) obsahuje stejné množství účinné látky, ale nabízí pacientům mnohem komfortnější podávání – zdokonalení technologie výroby přípravku umožnilo, aby bolestivost v místě vpichu při injekční aplikaci byla snížena až o 84 %. V současné době je již inovovaný adalimumab dostupný i v České republice.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozornil, že obě perorální formy posakonazolu (Noxafil, MSD, v USA a Kanadě Merck) – tablety (100 mg) nebo suspenzi (40 mg/ml) –, indikované k léčbě závažných mykotických infekcí nelze zaměňovat. Důvodem je odlišné doporučené dávkovací schéma obou zmíněných forem přípravku.