Evropské přehodnocování přípravků obsahujících kanagliflozin zahájené letos 15. dubna bylo na doporučení Výboru pro farmakovigilanci a posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) rozšířeno na všechny glifloziny, tj. inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2).

 

Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil používání obeticholové kyseliny (Ocaliva, Intercept Pharm.) při léčbě primární biliární cholangitidy u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii ursodeoxycholovou kyselinou (UDCA). Obeticholovou kyselinu lze užívat v kombinaci s UDCA nebo samostatně (při netoleranci UDCA).