Podle sdělení Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se v poslední době množí případy, kdy držitel rozhodnutí o registraci nahlásí SÚKL přerušení dodávek léčivého přípravku, často kvůli výrobním potížím či obtížím s doložením potřebných dokladů o kvalitě dané léčivé látky. Podle informací, které jsou opakovaně publikovány v médiích, se řada lékáren snaží daný hromadně vyráběný léčivý přípravek (HVLP) nahradit přichystáním individuálně připravovaného léku (IPLP). Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) nyní k této situaci vydal své stanovisko.